Aviso Legal

POLÍTICA PROTECCIÓN DE DATOS

De acordo co establecido pola normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que está a facilitar os seus datos de carácter persoal ao Responsable de Tratamento: ASOCIACIÓN EDUCATIVO CULTURAL AIROA COMUNICACIÓN (en adiante A ENTIDADE), con dirección en C/TABOADA, 1 BAIXO – 27500 CHANTADA (LUGO) e correo electrónico airoa@airoa.gal.

1. Finalidade do tratamento. Os datos recompilados serán unicamente os detallados no formulario de contacto, así como aqueles que vostede mesmo facilítenos no apartado ‘Comentarios’. A ENTIDADE poderá tratar os seus datos de carácter persoal de acordo coas seguintes finalidades:

  1. Xestionar a súa navegación a través do Sitio web.
  2. Xestionar o servizo de Atención ao cidadán, para dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poida ter relativas á información incluída no Sitio web, así como calquera outras consultas que poida ter.
  3. Tratar os seus datos con fins comerciais, sempre que consinta o pertinente tratamento de datos personais. Para darnos consentemento para enviarlle información sobre os nosos servizos, terá que marcar a casilla “Si, desexo recibir información comercial”. En caso contrario, non poderemos empregar os seus datos personais con este fin.
  4. Xestionar o cumprimento, mantemento, desenvolvemento e control de calquera relacións que a ENTIDADE manteña con vostede. O feito de non facilitar certa información sinalada como obrigatoria, pode levar que non sexa posible xestionar a súa petición a través do formulario de contacto. No caso de que nos achegue Datos Persoais de terceiros, vostede responsabilízase de informar e obter o consentimento destes para ser achegados coas finalidades indicadas nos apartados correspondentes da presente Política de Privacidade e Cookies.

2. Lexitimación do tratamento dos seus datos de carácter persoal. A lexitimación baséase no consentimento que vostede nos outorga ao chicar o botón “ACEPTO A POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS”

3. Destinatarios de cesións Non cederemos os seus datos a terceiros.

4. Dereitos. Por último, informámoslle dos seus dereitos en materia de protección de datos. – Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais. – Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión (dereito ao esquecemento).

  1. Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento, e a opoñerse ao tratamento
  2. Dereito á portabilidade dos datos Para exercer os seus dereitos non ten máis que realizar unha solicitude por escrito e acompañala dunha copia do seu DNI. ASOCIACIÓN EDUCATIVO CULTURAL AIROA COMUNICACIÓN dispón de formularios adecuados ao respecto. Non ten máis que solicitalos ou ben presentar o seu propio escrito en airoa@airoa.gal.

5. Medidas de seguridade. ASOCIACIÓN EDUCATIVO CULTURAL AIROA COMUNICACIÓN ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus datos de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos provenientes da acción humana ou do medio físico e natural a que están expostas.


POLÍTICA PROTECCIÓN DE DATOS PARA REDES SOCIAIS – FACEBOOK

Este é o perfil do Responsable de Tratamento: ASOCIACIÓN EDUCATIVO CULTURAL AIROA COMUNICACIÓN, con dirección en C/TABOADA, 1 BAIXO – 27500 CHANTADA (LUGO) e correo electrónico airoa@airoa.gal. De acordo co establecido pola normativa de protección de datos, informámoslle ao facer uso desta páxina, vostede atense á política de protección de datos disposta por Facebook. Deberá ter en conta que, ao realizar comentarios ou pulsar “gosto” ás publicacións desta páxina, tanto os comentarios realizados como o seu nome de usuario serán visibles e accesibles para o resto de usuarios desta páxina. Vostede mesmo poderá editar e/ou eliminar os comentarios que vostede mesmo realizase. Se desexa que se elimine algún comentario, fotografía, vídeo ou calquera outro elemento relacionado co seu usuario, poderá comunicalo enviándonos unha mensaxe privada, ou por correo electrónico: airoa@airoa.gal.


POLÍTICA PROTECCIÓN DE DATOS PARA REDES SOCIAIS – INSTAGRAM

Este é o perfil do Responsable de Tratamento: ASOCIACIÓN EDUCATIVO CULTURAL AIROA COMUNICACIÓN, con dirección en C/TABOADA, 1 BAIXO – 27500 CHANTADA (LUGO) e correo electrónico airoa@airoa.gal. De acordo co establecido pola normativa de protección de datos, informámoslle ao facer uso desta páxina, vostede atense á política de protección de datos disposta por Instagram. Deberá ter en conta que, ao realizar comentarios ou pulsar “gústame” ás publicacións desta páxina, tanto os comentarios realizados como o seu nome de usuario serán visibles e accesibles para o resto de usuarios desta páxina. Vostede mesmo poderá editar e/ou eliminar os comentarios que vostede mesmo realizase. Se desexa que se elimine algún comentario, fotografía, vídeo ou calquera outro elemento relacionado co seu usuario, poderá comunicalo enviándonos unha mensaxe privada, ou por correo electrónico: airoa@airoa.gal.


POLÍTICA PROTECCIÓN DE DATOS PARA REDES SOCIAIS – TWITTER

Este é o perfil do Responsable de Tratamento: ASOCIACIÓN EDUCATIVO CULTURAL AIROA COMUNICACIÓN, con dirección en C/TABOADA, 1 BAIXO – 27500 CHANTADA (LUGO) e correo electrónico airoa@airoa.gal. De acordo co establecido pola normativa de protección de datos, informámoslle ao facer uso desta páxina, vostede atense á política de protección de datos disposta por Twitter. Deberá ter en conta que, ao realizar comentarios ou pulsar “gústame” ás publicacións desta páxina, tanto os comentarios realizados como o seu nome de usuario serán visibles e accesibles para o resto de usuarios desta páxina. Vostede mesmo poderá editar e/ou eliminar os comentarios que vostede mesmo realizase. Se desexa que se elimine algún comentario, fotografía, vídeo ou calquera outro elemento relacionado co seu usuario, poderá comunicalo enviándonos unha mensaxe privada, ou por correo electrónico: airoa@airoa.gal.


PROTECCIÓN DE DATOS – CORREO ELECTRÓNICO INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidade ao disposto na actual normativa de Protección de Datos de Carácter persoal, informámoslle que o responsable de tratamento dos datos de carácter persoal recollidos neste documento é ASOCIACIÓN EDUCATIVO CULTURAL AIROA COMUNICACIÓN, cuxa finalidade é poder atender as consultas e calquera tipo de xestión realizada por este medio de comunicación. Os seus datos non se cederán a terceiros, salvo por obrigación legal. Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento e a portabilidade dos mesmos en calquera momento.

Para iso, ASOCIACIÓN EDUCATIVO CULTURAL AIROA COMUNICACIÓN dispón de formularios específicos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade en: airoa@airoa.gal. Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico: airoa@airoa.gal. Ningunha parte deste documento pode ser reproducida, nin introducida en ningún sistema de recuperación, nin transmitida de ningún xeito, nin por ningún medio, xa sexa electrónico, mecánico por fotocopia, gravación ou doutro tipo, con ningún propósito, sen a autorización por escrito do titular deste documento. Os nomes de compañías, persoas ou produtos reais aquí mencionados poden ser marcas comerciais dos seus respectivos propietarios. Esta mensaxe, e no seu caso, calquera ficheiro anexo ao mesmo, pode conter información confidencial, sendo para uso exclusivo do destinatario, quedando prohibida a súa divulgación copia ou distribución a terceiros sen a autorización expresa do remitente. Se Vd. recibiu esta mensaxe erroneamente, rógase notifíqueo ao remitente e proceda ao seu borrado.


POLÍTICA DE COOKIES

Aquí toda a información sobre cookies.