Cargando Eventos

Concurso de ideas empresariais fronte á Covid ‘Semente Ribeira Sacra’

Protagonista: Asociación Semente Monforte

O Concurso de Proxectos Empresariais Semente Ribeira Sacra reactivouse con forza unha vez superado o primeiro parón inicial por mor da pandemia. Hai uns días daba a coñecer o resultado do seu veredito despois do concurso no que se veñen de premiar tres proxectos empresariais.

Coa actual situación derivada da crise do coronavirus, a Asociación Semente Monforte quere aproveitar o carácter innovador que fomenta este certame para incentivar proxectos que poidan contribuír a paliar os efectos da pandemia. Por isto veñen de lanzar agora un certame extraordinario de proxectos empresariais de base tecnolóxica, sanitaria ou social relacionados coa pandemia por COVID-19 (aplicacións sobre contactos, contaxios, distancias, sistemas de control de contactos, alternativas de limpeza e desinfección ante o virus,…).

Pode participar calquera persoa física ou xurídica que propoña unha idea empresarial relacionada exclusivamente coa COVID-19. O prazo de presentación de solicitudes estará aberto dende o 5 de outubro ao 5 de novembro do 2020. As persoas interesadas deberán solicitar a súa inscrición a través do sitio web: www.sementeribeirasacra.org

O xurado seleccionará aquelas ideas que considere de maior interese conforme aos obxectivos do concurso. Unha vez seleccionadas as ideas, o xurado farao público o 20 de Novembro de 2020 no sitio web www.sementeribeirasacra.org

As persoas cuxas ideas sexan seleccionadas deberán entregar, entre o 22 de novembro e o 22 de decembro de 2020, o proxecto rematado, achegando arquivos PDF mediante formulario na intranet de concursantes da web  www.sementeribeirasacra.org. Os/as concursantes seleccionados/as deberán confirmar a súa intención de participar na fase final, en 7 días naturais dende que lles sexa comunicada a súa selección.

Unha vez presentada a documentación, o xurado convocará a cada un destes proxectos para a súa exposición e defensa (presencial ou telemáticamente segundo as posibilidades de desprazamento pola situación da COVID-19). Os premios serán fallados o día 16 de xaneiro do 2.021, sempre que as circunstancias o permitan. As ideas e proxectos que formulen o seu desenvolvemento na Ribeira Sacra terán unha consideración especial na súa valoración. A contía dos premios será a seguinte:1º premio 10.000 Euros. 2º premio  5.000 Euros.

Á marxe destas bases, as empresas colaboradoras con Semente Monforte poderán propor financiamento para calquera dos proxectos finalistas, en cuxo caso, as condicións serán as que pacten as partes de forma privada, sen ningún compromiso para a organización do premio.

A Asociación Semente Monforte de Lemos creábase no ano 2014 cando a Lotaría do Neno caía en Monforte e un grupo de persoas e empresas quixo que ese impulso revertese na cidadanía. Así nacía o Concurso de Proxectos Empresariais que agora se fai extensivo a todo o territorio da Ribeira Sacra.

5 Outubro, 2020 - 5 Novembro, 2020

Sin localización